Golf Groendael

Nu is de trein vervangen door de Landscheidingsweg die tot groot verdriet van het Landgoed in 2004 werd verbreed ten kostte van het Landgoed. Hierdoor werd de natuurlijke overgangen naar het duingebied sterk aangetast. In 1999 zegde de gemeente Den Haag de huur op van de hockey, voetbal en cricketvelden en vonden wij een erfpachter die er inmiddels een prachtig golf terrein van heeft gemaakt.

Deze werd in erfpacht uitgegeven en veel mensen maken nu dankbaar gebruik van deze unieke golf locatie met mooie restaurant dat toegankelijk is voor iedereen.
www.wassenaarsegolf.nl