Boerderij Kleinhoefijzer

De boerderij Klein Hoefijzer ligt aan de Laan van Koot in Wassenaar. Deze laan is genoemd naar de familie Koot die daar voor vele generaties gewoond heeft.
De boerderij werd in 1824 bij het landgoed gevoegd. In 1998 overleed de laatste pachter de heer Gerard Koot sindsdien is de boerderij als woning in gebruik en wordt het land los verpacht.

Dit aparte kleine landgoed wordt door de eigenaren van Landgoed zelf bewoond en heeft tot haar grote vreugde in 2015 de monumentenprijs van Wassenaar gewonnen.
In 2000 is de restauratie van dit rijksmonument begonnen en in 2005 was deze restauratie eindelijk afgerond. In 2010 heeft de restauratie van de karnmolen plaatsgevonden. In 2011 is er 1,5 ha bos aangeplant om de natuurwaarden te versteken.