Landgoed

Wat is een landgoed?

Een landgoed vormt in het samenstel van de onderdelen een economische eenheid. Door alle onderdelen in onderling verband te zien en te exploiteren, kan het geheel en kunnen in het bijzonder de op zichzelf onrendabele onderdelen ervan (b.v. de buitenplaats) in stand worden gehouden; gebeurt dit niet, of worden er van buitenaf inbreuken op gepleegd, dan kan er een storing in deze eenheid ontstaan en een verstoring van het economische evenwicht.

Het landgoed vormt in het samenstel van de onderdelen een economische eenheid. De verschillende onderdelen van het landgoed vormen deze economische eenheid. Het landgoed wordt en kan slechts in stand worden gehouden door de onderdelen als een geheel te beschouwen en te exploiteren. Het voortbestaan van de onrendabele delen, b.v. een buitenplaats, wordt daardoor gegarandeerd. Gebeurt dit niet, dan kan er een verstoring in deze eenheid ontstaan en dientengevolge een breuk in het economisch evenwicht. De gemeente Wassenaar heeft in haar gebiedsgerichte aanpak de eenheid van landgoed-onderdelen onderkend en staat versnippering van landgoederen niet meer toe.

Heden ten dagen bestaat het landgoed Duindigt uit:
De buitenplaats Duindigt, Park Duyngheest, Golf Groendael, Boerderij Klein Hoefijzer en Meta’s Duin (het in de gemeente Wassenaar gelegen deel van de Pan van Persijn in Katwijk).