Flora en fauna

Het sterrenbos

Het Sterrenbos is een markant onderdeel van de buitenplaats. Zie hierover ook het onderdeel historie. Het heeft de oorlog gedeeltelijk overleefd. Omzoomd door een rhododendronbos en vol met azalea mollis geven oude beuken de ster duidelijk weer. Er is een siervijver en het bos is geheel door een gracht omgeven. Daar waar beuken uit ouderdom zijn weggevallen, zijn nieuwe beuken aangeplant.
De oude bruggen zijn gehandhaafd alhoewel een kiepbrug is vervangen door een vaste brug met een hekje.
De kiepbrug was zo geconstrueerd dat beesten niet in het sterrebos konden komen en alleen het gewicht van een mens kon de brug naar beneden duwen zodat hij dan te gebruiken was.

De Rockerij of Alpentuin

De rockerie (alpentuin)
De rockerie is in het begin van de 20e eeuw aangelegd door mevrouw E Jochems-Horstmann. Alle alpine planten zijn verdwenen, maar de struikachtige en boombeplanting zijn nog aanwezig, evenals de rots- en vijverpartijen, aangelegd door de firma Moerkoert.
De leidingen die de morenen van water voorzagen en de waterval deed stromen, zijn er nog, zij het niet meer gebruik.
Het kleine chaletje completeert dat geheel; het werd gebruikt als tuinhuisje, het is intact en verkeert in goede staat.
In 2003 wordt begonnen aan de restauratie.

De moestuin

De appelschuur aan de rand van de moestuin is nu 4 meter korter dan voorheen opgebouwd (na de oorlogsschade), zodat het gehele gebouw binnen de moestuin-ommuring is gelegen. Deze muur is in 1977 op de oude hoogte teruggebracht. Tegelijk is de appelschuur voor bewoning geschikt gemaakt. Zowel de kassen binnen als die buiten de moestuinmuur zijn niet herbouwd. Wel is een gedeelte van de boomgaard teruggebracht.
De perenmuur, die de moestuin omgeeft, dateert uit 1881 en heeft nog veel van zijn oorspronkelijke perenbomen staan.
Die zijn gesnoeid in verschillende leiboom variaties.

Perenmuur

Het oude duinbos.
Achter het huis ligt een oude zanddijk, die is aangelegd in het begin van de 18e eeuw. Er staan nog enkele zeer oude beuken en eiken. Ter hoogte van het huis zijn de oude bomen weggebombardeerd en heeft zich een begroeiing van iepe, esdoorn berk gezaaid. Achter deze dijk bevindt zich het duinbos, ten noorden begrensd door de schouwweg. Langs deze schouwweg lagen eikenhakbossen, die tot voor de oorlog nog produktie bossen waren.
In deze eikenhakhout percelen komen veel bijzondere mossen voor. Door de verzuring van de grond door de vele drukke wegen die Duindigt omringen, verdwijnt dit mos en komen er kamperfoelie, wilgenroos en bramen voor in de plaats.

De vijver

In 1955 werd op de plaats waar vroeger de pluimveehouderij lag, een siervijver gegraven die niet in open verbinding staat met enig ander water. Deze is bedoeld en functioneert als zwemvijver. In deze vijver worden graskarpers gehouden.
Sinds 1955 de aanleg is het grondwaterpeil in deze vijver met gemiddeld 70 cm gestegen, zodat in de winter de terrassen en het huisje onder water komen te staan.