Buitenplaats

Het gebied

De buitenplaats Duindigt is gelegen aan de Waalsdorperlaan te Wassenaar. Het gebied wordt globaal omsloten door vier wegen: de Leidsestraatweg, de Waalsdorperlaan, de Buurtweg en de Landscheidingsweg. Deze laatste weg is zo genoemd, omdat daar de scheiding ligt tussen de Hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland.

Strandwallen en strandvlakten.

Het gebied tussen Den Haag en Wassenaar behoort tot het landschap van de strandwallen en strandvlakten. Het systeem van de strandwallen en strandvlakten is ontstaan als gevolg van een geleidelijke verschuiving van de kustlijn. Ongeveer 4300 jaar geleden lag de kustlijn meer landinwaarts. In de periode van 2300 voor Christus tot omstreeks het jaar 100 is de kustlijn geleidelijk in westelijke richting verschoven. Hierbij is herhaalde malen voor de oude kustlijn een nieuwe duinenrij opgeworpen.

De buitenplaats Duindigt is bijna 200 jaar in familiebezit. In de loop der jaren heeft de familie steeds boerderijen en andere landbouwgronden aangekocht zodat het landgoed een steeds grotere omvang heeft gekregen. Door vererving zijn juist in de laatste tijd delen opgedeeld zodat er nog maar een  relatief klein deel is overgebleven.