Park Duyngheest

Park Duyngheest is gesitueerd in de tweede strandwal achter de duinen

Dit deel van het landgoed werd in 1953 aangehuurd door Esso. Deze legde hier een unieke recreatie ruimte aan voor haar werknemers.
Voetbalveld, tennisbanen, visvijver en een mooie ontmoetingsruimte waar het personeel met elkaar kon recreëren vergaderen en sporten.
Het bestuur van Landgoed Duindigt zet deze exploitatie voort en verwijst hierbij naar een aparte website www.parkduyngheest.nl